Strategie marketingowe

 

Skutecznie prowadzone działania marketingowe to dużo więcej niż tylko reklama i promocja. Obejmować bowiem one powinny także: definiowanie produktów i usług (w odniesieniu do potrzeb, a coraz częściej ? w ramach bezpośredniej współpracy z klientem) oraz optymalizację sposobów ich oferowania/świadczenia, kształtowanie polityki cenowej (w tym rabatów i promocji), a także (co okazuje się coraz ważniejsze w warunkach intensywnej konkurencji oraz powszechnej dostępności Internetu) kroki związane z kształtowaniem i ochroną wizerunku firmy. Są to działania, które należy prowadzić w sposób ciągły i konsekwentny (a nie ? jednorazowo, bądź incydentalnie), modyfikując przyjęte założenia i kierunki działań w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz otoczenia rynkowego.

 

Nasza oferta obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie działań marketingowych niezbędnych w działalności Państwa firmy, ze szczególnym uwzględnieniem (coraz bardziej istotnych) aspektów związanych z obecnością w Internecie oraz w odniesieniu do telefonii mobilnej.