Oferta

 

Dzisiejsza rzeczywistość biznesu jest światem Internetu. My do niego podchodzimy innowacyjnie.

Strony WWW promują firmy, sprzedają ich produkty, oferują usługi. Są niewidzialnym pracownikiem, który każdego dnia, o każdej godzinie reprezentuje przedsiębiorstwo.

Czy jesteś zadowolony z efektów ich pracy?

 

Nasza współpraca z klientami odbywa się zwykle w oparciu o pięć najważniejszych kroków. Są to:

  • dokładna analiza potrzeb klienta

na tym etapie sprawdzamy nie tylko główne potrzeby i wymagania klienta, ale także jego ofertę, proces jej realizacji oraz dostępne narzędzia

  • audyt narzędzi marketingowych

jeżeli klient posiada już stronę WWW, przeprowadzamy jej dokładny audyt obejmujący analizę: grafiki, funkcjonalności, występowania błędów, ruchu i popularności

dla klientów nieposiadających własnej strony internetowej, sprawdzamy efektywność innych narzędzi, jakimi promuje swoją firmę

  • przygotowanie raportu z audytu oraz oferty

każdy nasz klient otrzymuje ofertę przygotowaną dokładnie pod jego potrzeby, opartą na analizie bieżącej sytuacji (silnych i słanych stron) oraz szans i zagrożeń

  • ustalanie terminu wykonania usługi oraz formy płatności

preferujemy rozliczenia za efekt, chcemy aby nasi klienci dokładnie wiedzieli jak owocują środki przeznaczone na promocję firmy

  • kontrola pracy

jesteśmy bardzo wrażliwi na punkcie punktualności. dlatego nie przekraczamy ustalonych terminów, a po zakończonych pracach nasi klienci otrzymują szczegółowy raport z ich wykonania